خبرگزاری آريا - نمايندگان مجلس به شکل جدي موضوع حامل‌هاي ... خبرگزاری آریا - نمايندگان مجلس به شکل جدي موضوع حامل‌هاي انرژي را در مجلس پيگيري مي ... خبرگزاری آريا - نمايندگان مجلس به شکل جدي موضوع حامل‌هاي ... خبرگزاری آريا - نمايندگان مجلس به شکل جدي موضوع حامل‌هاي ...متن طرح پيشنهادي نظارت مجلس بر امور نمايندگان تبصره 2- همراهي اعضاي خانواده نمايندگان در اين ماموريت ... موارد موضوع اين قانون در ... متن طرح پيشنهادي نظارت مجلس بر امور نمايندگان متن طرح پيشنهادي نظارت مجلس بر امور نمايندگانروزنامه شرق | شماره ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر | صفحه ۱ ... اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه روز گذشته اين کميسيون با حضور افراشته، معاون اجرائي رئيس مجلس، به بررسي ميزان دريافتي حقوق نمايندگان پرداخت، گفت: ما يکشنبه با حضور آقاي افراشته، معاون رئيس مجلس، به موضوع ميزان حقوق نمايندگان اشاره و اعتراض کرديم که چرا نماينده ... روزنامه شرق | شماره ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر | صفحه ۱ ... روزنامه شرق | شماره ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر | صفحه ۱ ...افزايش حقوق مقامات و نمايندگان ممنوع شد افزايش حقوق مقامات و نمايندگان ممنوع ... تبديل شدن اين مصوبه به قانون موضوع منتفي ... افزايش حقوق مقامات و نمايندگان ممنوع شد افزايش حقوق مقامات و نمايندگان ممنوع شدمجلس خواستار لغو بخشنامه انتصاب دولتي نمايندگان سهام عدالت … مجلس خواستار لغو بخشنامه انتصاب دولتي نمايندگان ... اين موضوع بايد يا از طريق ... مجلس خواستار لغو بخشنامه انتصاب دولتي نمايندگان سهام عدالت … مجلس خواستار لغو بخشنامه انتصاب دولتي نمايندگان سهام عدالت …مصالحه نمايندگان مخالف در پارلمان انگليس با طرح برگزيت دولت علت اين مخالفت نمايندگان مذکور نيز، نگراني آنها از اين موضوع است که در صورت طولاني شدن بيش از حد گفتگوها، انگليس ممکن است به شيوه اي نامناسب از اتحاديه اروپا خارج شود. مصالحه نمايندگان مخالف در پارلمان انگليس با طرح برگزيت دولت مصالحه نمايندگان مخالف در پارلمان انگليس با طرح برگزيت دولتمذاكره نمايندگان گروه 5+1 درباره موضوع هسته‌اي ايران خبرگزاري فارس: نمايندگان گروه 5+1 روز چهارشنبه از طريق ويدئو كنفرانس درباره موضوع هسته ... مذاكره نمايندگان گروه 5+1 درباره موضوع هسته‌اي ايران مذاكره نمايندگان گروه 5+1 درباره موضوع هسته‌اي ايراننونواری بنادر کوچک با مصوبه مجلس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سقف درآمدهاي دولت در سال 91 را يك ميليون و 644 هزار و 177 ... نونواری بنادر کوچک با مصوبه مجلس نونواری بنادر کوچک با مصوبه مجلسنمايندگان دالائی لاما درملاقات با مقامات چين نگرانی های ... موضوع ها ایران ... اين نمايندگان همچنين قرار است در باره راههای برقراری صلح در تبت ... نمايندگان دالائی لاما درملاقات با مقامات چين نگرانی های ... نمايندگان دالائی لاما درملاقات با مقامات چين نگرانی های ...نشست نمايندگان اپوزيسيون اوکراين با رئيس جمهوري اين کشور و ... آخرين نشست نمايندگان اپوزيسيون ... با تصويب اين دو موضوع مقدمات برگزاري ... نشست نمايندگان اپوزيسيون اوکراين با رئيس جمهوري اين کشور و ... نشست نمايندگان اپوزيسيون اوکراين با رئيس جمهوري اين کشور و ...